ארכיון חודשי: ספטמבר 2012

היפוך מגמה/צבי גלאון

הכותרות בישרו כי חל היפוך במגמת העלייה במספר הזכאים לתעודת בגרות בתשע"א, שר החינוך במסיבת העיתונאים שערך לרגל פרסום זה הכריז בין השאר " נתונים כאלה אינם מספקים אותי, אך עלייה עקבית ותמידית היא יעד שלא מוותרים עליו"  זו ודאי דבקות ראויה במשימה ,אלא שבאותה מסיבת עיתונאים לא שמענו מהשר דבר על מעשים עתידיים שיבטיחו את מגמת ההיפוך. מכול מקום הנתונים מצביעים כבר שנים רבות על זכאות כללית לתעודת בגרות בסביבות ה 50% . והיפוך המגמה  בשנת לימודים אחת אין בה כדי לומר דבר על המערכת, שאינו מוכר לנו זה עשורים רבים.

בחינות

כשסיים שמשון שושני את תפקידו כמנכ"ל המשרד  לפני כמה חודשים, בראיון שהעניק לרשת ב' , בתשובה על השאלה מה הבעיה המרכזית של המערכת שהוא עוזב אותה ענה המנכ"ל היוצא בשתי מילים "איכות ההוראה". באותן שתי מילים אפיין לא מכבר את הבעיה הגדולה ביותר של מערכת החינוך , יו"ר מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות אבי קמינסקי. מדובר אפוא בכשל מוכר וכל עוד לא יתרחש היפוך מגמה בתחום זה לא תתרחש פריצת דרך במגמות הזכאות לתעודת בגרות .

הכרתן של  מספר עובדות יסוד של המערכת היא תנאי מוקדם לטיפול שיאפשר את השגת היעד של שר החינוך – עלייה עקבית במספר הזכאים.  הראשון שבהם הוא מורים המלמדים מקצועות שלא הוכשרו ללמד אותם והם ממלאים את מקומם של המורים המוסמכים החסרים. תופעה זו חמורה במיוחד בתחום ההוראה של מקצועות יסוד כמו עברית אנגלית וחשבון. לפחות שליש מהמורים שמלמדים מקצועות אלה אינם בעלי ידע דיסציפלינארי מתאים. אי אפשר בלעדיהם בשלב זה, אך כול עוד משרד החינוך לא יפעל להיפוך מגמה זו  לא נראה היפוך משמעותי גם בנושא המדובר.  עובדת יסוד שנייה היא שבמערכת החינוך שלנו פרט למורה המוסמך ובעל רישיון ההוראה והיועצת , אף לא נושא תפקיד אחד במערכת עבר הכשרה ייעודית לתפקידו, כולל לא מנהלי בתי ספר בכול הרמות. מנהלי בתי הספר הם עובדי הוראה שצמחו בשדה ההוראה או מי שפותחים קריירה שנייה בשדה החינוך, ולא מעט פעמים הם עולים משם כיתה לראש רשות מקומית.  ההכרה כי עובדה זו דורשת תיקון הביאה להקמת מסגרות השתלמות למנהלים , כמו "אבני ראשה" אך כול המסגרות עוסקות בהשתלמויות של מי שכבר מונה לתפקיד , ואף לא באחת מהן הלימודים בהּ, והצלחה בלימודים היא תנאי להמשך הנשיאה בתפקיד. מרבים לדבר אצלנו על אחריות מנהל ביה"ס ולאחרונה גם על המנהל כמנהיג פדגוגי, לאמור, זה שהאחריות הכוללת שלו היא גם ובראש וראשונה על תחום ההוראה , וממילא גם על איכות ההוראה. אך כול מי שמכיר את טיבה של עבודת המנהל היום כשכול נושא חדש וישן נזרק לשולחנו, ללא כול אמצעים ומשאבים נוספים, יודע שתחום ההנהגה הפדגוגית לא יעמוד בראש סדר היום שלו, אלא קודם כול הרצת המערכת , שכן ההצגה חייבת להימשך. מי שאמור היה להיות העזר כנגד המנהל בתחום איכות ההוראה הם מרכזי המקצוע, אלה המקבילים של המפמ"ר במשרד החינוך, בכול בית ספר במערכת. כול מה שנאמר לעיל על היעדר הכשרה ייעודית , נכון במיוחד לגבי תפקיד זה. משרד החינוך מעולם לא הגדיר את תפקידו של מרכז המקצוע, לא קבע לו תחומי השתלמות חובה בטרם ייכנס לתפקידו זה, וממילא גם לו דאג להקמת מסגרות השתלמות מתאימה לתפקיד זה, שהוא מהחשובים ביותר בכול ביה"ס באשר לנושא איכות ההוראה. כמו המנהל גם רכז המקצוע הוא מורה שצמח בתוך חדר המורים והתגלה כמעל לממוצע בתחום ההוראה שלו.

בהיעדר רכזי מקצוע  שתחום אחריותם הוגדר והם הוכנו לתפקידם אין למנהלים בבתי הספר הנהגה פדגוגית עימה יעבדו על איכות ההוראה.

העובדה הבאה היא זו הנוגעת להשתלמויות המורים, ואף היא נמצאת בהלימה עם כל התופעות האחרות שהזכרנו כאן.  מורים בישראל משתלמים במאות נושאים מעניינים ומרתקים כול קיץ וגם במהלך שנה"ל, אך אין עליהם כול חובה לבחור בנושא שיש בו כדי לקדם אותם בתחום ההוראה שלהם, ולכן גם השתלמות בתולדות האומנות תזכה את המורה למתמטיקה בגמול ובתוספת שכר, והוא יוכל להמשיך ולחסוך בקרנות ההשתלמות הפטורות ממס.  ועובדה אחרונה הנוגעת למאפיין המערכת שהוא בתחום האחריות הבלעדית של משרד החינוך, והקשורה קשר ישיר לנושא ההצלחה בבחינות הבגרות. אלה שאלוני בחינות הבגרות. אותם מורים ורכזי מקצוע שלא השתלמו מעולם בטסטולוגיה מחברים את שאלוני בחינות הבגרות, והם מציגים לשדה דוגמא שהשדה מחקה אותה, וזו דוגמה שלילית של שאלות שניסוחן עמום לא עקבי עם מילות מטלה מטעות או חסרות פשר ולכן מכשילות. אסתפק בדוגמה אחת אך כמותה יש רבות מאוד מאוד.

בבחינת בגרות בספרות עברית לעולים חדשים בקיץ תשס"ג הופיעה השאלה הבאה, בפרק החמישי – ספרי קריאה.. "בחר בספר שעניין אותך והשאיר משהו בזיכרונך, מהו הדבר שנשאר בזיכרונך, תאר אותו, והסבר את הרושם שעשה עליך".איך מסבירים רושם? (שאלה רטורית) כיצד נולד הצירוף חסר המשמעות הזה ומצא את דרכו לבחינת בגרות של עולים חדשים. למה לא נבחר על ידי מנסחי השאלה הנוסח הפשוט "ממה התרשמת, ולמה?"

אדוני השר ,אם בכל אלה תטפל תחילה ,תיזכר תרומתך במערכת החינוך, ואף תחולל בה שינוי נדרש, הרבה יותר מהכרת תולדות מערת המכפלה.