ארכיון חודשי: פברואר 2020

אחריות ומצפן

"א ח ר י ו ת"

ימים יגידו כיצד יתפתחו האירועים שאנו חווים עתה במישור הפוליטי, וימים יגידו לימים, מי נהג על פי מצפונו שכוון על ידי מצפן ראוי. כל הממשלה תבחן בימים אלה גם על ידי ההיסטוריה, נוכח עיקרון האחריות המשותפת ויישומו בפועל.  עקרונות המצפן הזה ראוי שיוזכרו שוב ושוב, ובמיוחד בימים אלה. ממשלת ישראל נכון לרגע זה פונה אלינו האזרחים ומבקשת המשיכו ללכת אחרינו ואילו אנו אומרים לה בדקו את עצמכם על פי עיקרון אחד האם אתם ראויים לאמון שלנו.

מוכר לנו משחק האותיות של בחינת המתווה הגלום במילה אחריות, וכך הוא מוצג.כל מי שרואה בזולתו אח  ולא  אחר ולכן הוא קורא לו אחרי  הרי הוא מי שניתן להגדירו כמי שלוקח אחריות. אך תרגום משחק מילים זה לשפת המעשה הוא רציני הרבה יותר.

אחריות לוקחים, ואין נותנים לך אותה. נותנים לך סמכות, ותרגומה של הסמכות לשפת המעשה, מבטאת גם את מידת האחריות שלקחת בתחום הסמכויות שהוענקו לך. אחריות מתחילה עם האמירה "אני גורם בעניין"  ולכן  אינני מוותר, ואני מעמיד את עצמי במקום שבו אוכל להתמודד עם המצב, ולהיות המחולל .

אחריות מתחילה עם הנכונות לשמור בכל עת ובכל מצב על עיקרון מוסרי וחברתי.

איש איננו יכול לעשותך אחראי יותר, ואתה גם אינך יכול להטיל אחריות על זולתך, גם כאשר אתה מאציל סמכות, אינך מפסיק לשאת באחריות. מניפת האחריות היא כרוחב הסיכונים שאתה מוכן להתמודד עמם. לא להתנשא בהתקבל תוצאות מצופות ורצויות, אך להיות מוכן לשלם את המחיר שייתבע במקרה של כישלון.

לכן אחריות היא משא שאתה בוחר לשאת אותו כי זה חסד או חיוניות ,שאתה מעניק לעצמך, הקשר בינך ובין האחריות הוא קשר מעצים, המעמיד אותך עם עמדה לגבי החיים עצמם.

הזכרנו קודם כי מה שנותנים לך זו רק הסמכות. נתינה זו מקורה בהכרה כי ניתן לסמוך עליך, באשר אתה בעל מומחיות רבה יותר מזולתך באותו תחום. בדרך כלל זו הרשאה חברתית המעניקה זכות לאדם או לקבוצת אנשים,  להפעיל עוצמה על אחרים, ולדרוש מהם לפעול באופן מסוים, על פי התנאים שהוגדרו וסוכמו מראש.

, החרות זקוקה למסגרות כדי שתוכל לתת לעצמה ביטוי. היעדר המסגרת מבטיח רק אנרכיה ולא שום סדר חדש או אחר. העצמה נמצאת ביחס ישר ליכולת ההשפעה של בעל העצמה. השפעה זו אינה בהכרח באמצעות כוח השכנוע בלבד, אם כי גם זו קיימת.

בסיס כריזמתי- תכונות אישיות חריגות ( חכמה, גבורה, תושייה ) הגורמות לבני אדם לציית לבעל תכונות אלה תוך הפעלת בקרה מצומצמת. בעל הכריזמה יוצר גם אפקטים רגשיים חזקים המניעים לא רק לציית אלא לפעמים אף להסתכן. או לא להסתכן אלא ללכת אחריו ללא תנאי בגלל הכריזמה

בסיס ערכי- משאב סמלי (כתבי קודש, קודכס מוסכם כמו מצע מפלגה או חוקה)

המשיג ציות בגלל האמונה או ההזדהות עם דרכי הפעולה של מפעיל העוצמה.

באמצעות כל אלה באה לידי ביטוי יכולתו של אדם, להפוך לגורם בחייו של האחר, להשפיע עליו ואף להנהיג אותו, אך כדי שהנהגה כזאת תוביל אל המעשה הראוי, עם הידיעה המתמדת כי אתה מוביל כשליח ציבור, חייב שליח הציבור גם  לברר לעצמו האם זכות זו שהוא ממשיך לאחוז בה נובעת מבסיס כוח לגיטימי, ולא מחישובי רווח והפסד של היכולת להמשיך ולאחוז במעמד הנבחר של ח"כ או שר או ראש ממשלה.

ואתם חברי הממשלה הביטו לאחור ובדקו האם קריאתכם "אחרי" מלווה בציות, ויש מי שהולך אחריכם, וגם מסכים עמכם, אם לאו אין בכך אסון , אך יהא עליכם לקבל את ההחלטות הנכונות בהתאם למצב ולדעת לשנות כוון על פי המפה הפוליטית הארצית והגלובלית, שפעמים רבות כוחה רב במיוחד, בין משום הסנקציות שבכוחה להפעיל, או משום שהדרך המותווית על ידה מוליכה לפתרון המבטיח ערך חשוב יותר, כמו שלום למשל