ארכיון חודשי: יוני 2013

גזענות

סופר לנד וגזענות/ צבי גלאון

את המילה "שואה" לציון פרק אפל זה בתולדותינו לקחנו מהנביא ישעיהו פרק י' פסוק ג': וּמַה-תַּעֲשׂוּ לְיוֹם פְּקֻדָּה, וּלְשׁוֹאָה מִמֶּרְחָק תָּבוֹא:  עַל-מִי תָּנוּסוּ לְעֶזְרָה, וְאָנָה תַעַזְבוּ כְּבוֹדְכֶם.

picture-3479

מספר ניכר של מושגים נעשו קשורים אסוציאטיבית בפרק זה, כשהם טעונים רגשית בכול הרגשות האפשריים הכרוכים באסון, באובדן ,בשכול,  וברגשות נקם ושנאה. כמובן המילה שואה עצמה וכך גם  המילה "נאצי"  , "אסאס" " גסטפו" "קאפו"  וְ "גזענות" הם רק חלק מהמושגים הטעונים האלה.

בשנים הראשונות שלאחר השואה נשמעו מושגים אלה בטקסי ימי זיכרון , ובימי עיון והגות על התקופה. אך מטען רגשי שכזה מטבע הדברים גם מזין דוברים המבקשים לתת מבע לעמדותיהם על ידי שימוש במושגים אלה בהקשרים ונושאים שבינם לבין השואה אין כול קשר, פרט לרצון הדובר להעביר את המטען הרגשי המוכר של הנושא, לתמיכה בטענותיו. הראשונים ש"זכו" לכך היו שוטרי משטרת ישראל לפני שנים רבות, כאשר פיזרו הפגנות של חרדים שמחו על חילול שבת וכונו על ידי המפגינים  "נאצים". השוואות כאלה נמצא גם בשיח הפוליטי כאשר יש המבקשים לערוך השוואה בין היותנו קורבנות השואה לבין היותנו עתה נוהגים ,כביכול, בדיוק כפי שנהגו כלפינו הנאצים, כאילו אין שום קונפליקט מדיני פוליטי לאומי  בין הרוב למיעוט  בחברה הישראלית, אלא התעמרות הרוב במיעוט בניגוד לכול חוק ולכול היגיון ומוסר אנושי, כפי שהוא מיוצג במסורת היהודית ובדברי הנביאים.  תופעה זו מרדדת כמובן את העוצמה הרגשית שמילים ומושגים אלה היו טעונים בהם מיד לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה. כך, בין השאר, היא גם מחללת את זכר הקורבנות, אליהם התייחסנו בעבר בעזרת מערכת מושגית ייחודית זו. כול עוד ניתן להבחין בקלות במניעיו של הדובר לעשות שימוש כזה באותם מושגים  , ההתרגשות מהטיעון עצמו פוחתת.  אך לאחרונה אנו עדים לתופעה חדשה שבה מתרחב מאוד השימוש במושגי השואה לתיאור פרשיות שונות במציאות החברתית פוליטית שלנו, והוא נעשה נפוץ בכול חוגי החברה ובכול רמות הדיון , בין אצל יושבי קרנות, ובין בקהילת  המנהיגים הנבחרים בבית המחוקקים שלנו. יותר מכול נכון דבר זה ביחס למושג "גזענות"

ראשיתה של תורת הגזע היא  בהתבוננות של האדם הלבן באירופה בהבדלים הפיזיולוגיים הבולטים שבין בני האדם. המושג "גזע" מופיעה לראשונה ב1684 בחיבור של הרופא הנוסע פרנסואה ברנייה.  בסוף המאה ה 19 וראשית המאה  ה 20, בצד המחקר האנתרופולוגי והפיזי, מתפתח גם האפיק של האנתרופולוגיה החברתית, וזו ראשיתה של תורת הגזע שביקשה לייחס לגזע גם תכונות מולדות שאינן ניתנות לשינוי. מגמה זו אומצה על ידי הנציונאל סוציאליזם, הלא הם הנאצים,  בגרמניה, שאף  בנו ישויות חסרות שחר של גזעים ובראשם כמובן הגזע הארי, שאליו כביכול שייכים הגרמנים, והגזע השמי שאנו כמובן מיצגיו הבולטים ביותר, בתכונות השליליות המולדות שאינן ניתנות לשינוי, ולכן השמדת גזע זה היא ברכה לעולם. זוהי תורת הגזע ומכאן גם נגזרת ההגדרה של גזענות.

1 . גזענות היא ייחוס  לקבוצה כלשהי בעלת מאפיין זיהוי כלשהו, תכונות מולדות שאינן ניתנות לשינוי באשר הן טבועות בחברי הקבוצה מרגע לידתם.  היום ודאי יאמר הגזען כי הן טבועות ב D.N.A.   של חברי אותה קבוצה

. 2 . אם מי שאינם חברים באותה קבוצה מזהה בה תכונות שעשויות לפגוע בו בכול דרך שהיא, הוא  פועל, כדי שפגיעה כזו לא תתרחש, כולל להשמיד פיזית את מי שנולד עם תכונות אלה.

במילים פשוטות:  לא מדובר במנטאליות, לא מדובר באפליה על כול רקע שהוא, לא מדובר בחשדנות על רקע אתני הניזון מקונפליקט לאומי בין שתי קבוצות, לא מדובר ברצון חברתי לחיות עם קבוצת השווים והדומים, לא מדובר  בהדרה מסיבות דתיות,  לא מדובר בהחלטות של הריבון,שעה שהוא מבקש להגן על נכסיו ,בין החומריים ובין הרוחניים ובין אלה, שלשיטתו, תו של קדושה משוך עליהם. החלטות אלה, כמו האיסור לציין את הנכבה דווקא ביום העצמאות שלנו, גם אם הן מקוממות בטיפשותן, גזענות אין בהן, שכן מאחוריהן לא עומדת שום אידיאולוגיה טוטאלית שאין בה שום סיכוי למי שהוא, שאידיאולוגיה זו מתייחסת אליו. אף את השלט המפורסם מיציעי בית"רגזענות "ביתר טהורה לעד" יש לראות כפוביה של נרדפים ולא כגילוי גזענות של שולטים, למרות שאט הנפש  שעורר בשעתו שלט זה . שנאת ערבים ומוסלמים בארץ ובעולם היא קודם כול פרי של ניסיון מצטבר מטרור חסר אבחנה ואכזר בצורה קיצונית. יש כמובן להילחם בשנאה גורפת כזאת, אך הגדרתה כגזענות היא הסטה מן היכולת לנתחה כתופעה סוציולוגית ורקעה הייחודי היום.

סופר לנד הוא מתקן שעשועים לילדים ובני נוער שעלה לכותרות כאשר ביקש להפריד בין קבוצות של לקוחות. קבוצה של תלמידים ערבים מיפו ולקוחות יהודים. כמו כול הפרדה שיש לה תו אתני, הסערה שקמה נזקקה מיד למילה "גזענות".  כותרות העיתונים, דוברים רשמיים של מפלגות, כותבי מאמרים , פוליטיקאים ומנהיגים נבחרים , כול מי שנזקק לאירוע בסופר לנד, תיאר את החלטת ההנהלה במתקן כגזענית.  איזו אידיאולוגיה עמדה מאחורי ההחלטה של סופר לנד, ואולי מה שגרם להחלטה היה רק ניסיון מצטבר של עירוב בין השונים משתי קבוצות הנמצאות מעל 100 שנה בקונפליקט לאומו שגם קו דתי מבדיל ביניהם ,וגם תו לאומי מציין אותם , וגם היסטוריה של התנגשויות , החל מרמת ההתכתשות וכלה במלחמה עקובה מדם ממש , מאפיינת אותם.

למה אם כן אנו מצטרפים מיד לכול שונאי ישראל המייחסים לנו את ההתנהגות של משמידי עמנו בעבר, ומגדירים כגזענות מה שאין בו אפילו צל צילה של גזענות. רק סיבה אחת יכולה להיות לתופעה זו של שנאה עצמית וביקור השטן.  זה אותו שטן מתוחכם שיודע כי אין לו כול צורך לפגוע בקורבנו, אלא רק ליטול את שכלו, והוא כבר יפגע בעצמו.